Reservas online
Consultar

CLAUSULA POLÍTICA PRIVACITAT WEB

A l’efecte de les disposicions de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre de Protecció de Dades de Carácter Personal. HOTEL S’AGUARDA SL informa al client i/o visitant d’aquesta pàgina que totes les dades que faciliti en qualsevol moment i de manera voluntària a HOTEL S’AGUARDA SL o als seus empleats , seran incloses en un fitxer de dades de carácter personal legalitzat i inscrit en el Registre General de Protecció de Dades i que es manté sota la responsabilitat de HOTEL S’AGUARDA SL.

La principal finalitat d’aquest fitxer és la de mantenir la relació amb els clients i la realització d’estudis estadístics. Qualsevol ús de les dades personals diferent als esmentats requerirà el consentiment del client. L’ usuari podrà accedir a aquest fitxer en qualsevol moment per a sol.licitar i obtenir la rectificació , cancel.lació, modificació o oposició de les seves dades de carácter personal, per la qual cosa podrà dirigir-se personalment a les dependències de l’empresa situades a :

HOTEL S’AGUARDA SL

CTR PORT LLIGAT 30

17488 CADAQUES

Telf 972258082

E-mail: hotelsaguarda@grn.es

HOTEL S’AGUARDA SL es compromet al compliment de l’ obligació de secret de les dades de carácter personal i del seu deure de guardar-les, i adoptarà totes les mesures que siguin precises per a evitar que resultin alterades, que es perdin o que siguin objecte de tractament o accés no autoritzat , sempre tenint en compte l’ estat de la tecnología disponible.

Pot sol.licitar més informació sobre el nostre comprimís de privacitat escrivint-nos a l’ adreça hotelsaguarda@grn.es

De la mateixa manera podrà consultar la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de Desembre, de Protecció de Dades de Carácter Personal a la web de l’ Agència de Protecció de Dades www.agpd.es

Per a qualsevol consulta o ampliació d’ informació no dubti a posar-se en contacte amb nosaltres.